Nieuws

Wijzigingen in box 3

De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 50.000 naar € 50.650 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partner, dan hebt u samen dus

Lees meer »

Langer vereenvoudigde Bbz

Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunt u bij uw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Lees meer »

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Sinds er weer beperkende coronamaatregelen gelden, is ook de coronasteun weer opgepakt. Een van de coronasteunmaatregelen is de TVL Q4 2021, waarmee u een tegemoetkoming

Lees meer »

Meer MIA in 2022

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? In dat geval kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. U mag dan een bepaald

Lees meer »