10 Data aanvraag definitieve vaststellingen NOW-periodes

Data aanvraag definitieve vaststellingen NOW-periodes

De aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 2.0 (juni t/m september 2020) kunt u nog tot en met 31 maart 2022 indienen.

De aanvraagperiode voor de definitieve berekening van de NOW 3.0 derde aanvraagperiode (oktober t/m december 2020) loopt nog tot en met 22 februari 2023. De aanvraagperiode voor de definitieve NOW 3.0 vierde (januari t/m maart 2021) en vijfde (april t/m juni 2021) aanvraagperiode start op 31 januari 2022. Voor de definitieve vaststelling van NOW 4.0 (juli t/m september 2021) zesde aanvraagperiode, NOW 5.0 (november en december 2021) zevende aanvraagperiode en NOW 6.0 (januari t/m maart 2022) achtste aanvraagperiode opent het loket op 1 juni 2022. U kunt voor al deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening. 

In een schema ziet dit er zo uit:

NOW-aanvraagperiodesaanvraag definitieve vaststelling tussen:
2.0 (juni t/m september 2020)15 maart 2021 t/m 31 maart 2022
3.1 (oktober t/m december 2020) 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023
3.2 (januari t/m maart 2021)31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
3.3 (april t/m juni 2021)31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
4.0 (juli t/m september 2021)1 juni 2022 t/m 22 februari 2023
5.0 (november en december 2021)1 juni 2022 t/m 22 februari 2023
6.0 (januari t/m maart 2022)1 juni 2022 t/m 22 februari 2023

NOW 6.0 op komst

Eind 2021 is bekendgemaakt dat in het eerste kwartaal van 2022 de achtste aanvraagperiode van de NOW (NOW 6.0) wordt opengesteld voor de maanden januari, februari en maart 2022. Het streven is om het aanvraagloket voor NOW 6.0 in de tweede helft van februari 2022 te openen. 

Een aantal voorwaarden blijven gelijk aan die van de NOW 5.0:

  • ten minste 20% omzetverlies in het eerste kwartaal 2022;
  • het maximale vergoedingspercentage is 85%; 
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon; 
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%.

De exacte voorwaarden zullen deze maand door het kabinet worden bekendgemaakt. Een aantal voorwaarden zal mogelijk wijzigen. Het gaat dan om de volgende voorwaarden.

Forfaitaire opslag werkgeverslasten 

Zo zal de polisadministratie van het UWV per 1 januari 2022 veranderen. Dit heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom. Als die anders wordt, wijzigt automatisch ook de subsidie. Hierdoor kan het percentage van de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten (in NOW 5.0: 40%) mogelijk wijzigen. Toch is het de bedoeling dat de tegemoetkoming gelijk blijft.  

Percentage loonsomvrijstelling

Een andere voorwaarde die mogelijk wijzigt ten opzichte van NOW 5.0 is het percentage van de loonsomvrijstelling. In NOW 5.0 is dit percentage verhoogd van 10% naar 15%. 

 Mogelijk invoering (jaar)omzetdrempel

Ook wordt onderzocht of het invoeren van een (jaar)omzetverliesdrempel uitvoerbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat steun gaat naar die bedrijven die het over een heel jaar gezien goed doen, maar in één kwartaal (tijdelijk) tegenvallende resultaten boeken.