Start nieuwe e-commerce 02-

Start nieuwe e-commerce regels toch per 1 juli 2021

Levert u via een webshop goederen of levert u goederen aan particulieren waarbij de goederen naar een ander EU-land worden verzonden of vervoerd of verricht u diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de  btw-regels wijzigen. Het zag er eerst naar uit dat dit niet haalbaar was en dat Nederland mogelijk uitstel zou krijgen voor de invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce tot 1 januari 2022.
Dat uitstel heeft Nederland niet gekregen. Nu is er een tijdelijke noodoplossing bedacht, zodat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 van kracht worden.

Wat verandert er?
Afstandsverkopen worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Daarbij komen de drempelbedragen te vervallen. U zult hierdoor dus vaker dan nu btw-aangifte moeten doen in andere EU-lidstaten. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, wordt de Mini One Stop Shop- regeling (MOSS-regeling) uitgebreid en gaat dan OSS-regeling heten. U kunt er dan voor kiezen om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU lidstaat en u hoeft daar ook geen aangifte te doen.

Uitzondering
Er geldt een uitzondering als u alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet hebt van minder dan € 10.000. U blijft dan voor de afstandsverkopen btw plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). Maar er gaat meer veranderen.

Andere wijzigingen
Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • Invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatformen. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
  • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.