pexels-andrea-piacquadio-3760067

Een levenstestament: wie heeft dat nog niet?

Veel mensen hebben een testament. Daarin regelt u wie uw erfgenamen zijn en wie als executeur uw nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u in uw testament regelen dat geldbedragen of goederen bij bepaalde personen of instellingen terechtkomen, of dat uw bedrijf bij de juiste opvolger terechtkomt. Maar wat gebeurt er als u bij leven wat overkomt, waardoor u niet meer uw eigen belangen kunt behartigen? Denk bijvoorbeeld aan dementie of de gevolgen van een ongeval of beroerte. Uw dierbaren willen uw zaken dan vast graag behartigen, maar lopen gegarandeerd tegen problemen op, als u hier op voorhand niets over hebt vastgelegd.

Wie mag welke belangen behartigen
Als u uw zaken niet meer zelf kunt behartigen, biedt de wettelijke regeling van bewindvoering en mentorschap uitkomst. Maar daar zitten wel de nodige beperkingen aan, zoals goedkeuring van de kantonrechter voor uitgaven boven een bepaald bedrag. Wilt u voorkomen dat deze wettelijke regeling op een gegeven moment ingeroepen moet worden, dan doet u er verstandig aan om een levenstestament op te stellen. Daarin bepaalt u wie uw belangen mag behartigen met bijbehorende bevoegdheden en beperkingen. Een levenstestament bestaat over het algemeen uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke belangen. U kunt een of meerdere (vertrouwens)personen aanwijzen. Voor de financiële zaken kan dat ook best iemand anders zijn dan de aangewezen persoon voor de medische en persoonlijke zaken.

Tip
Het opstellen van een volmacht is in beginsel vormvrij, maar het vastleggen ervan in een notariële akte heeft meerwaarde. De notaris moet namelijk vaststellen dat u op het moment van het tekenen van de volmacht wilsbekwaam bent. Die controle is er niet bij een onderhandse volmacht. In veel notarispraktijken is het levenstestament op dit moment de akte die het meest gepasseerd wordt.